Sản phẩm SME

Tài trợ XK trước giao hàng
Giới thiệu chung

Tài trợ bổ sung vốn lưu động để sản xuất, gia công, chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu

SME - Nội dung

Tỷ lệ tài trợ cao: Quý doanh nghiệp được cấp hạn mức tín dụng để có thể sử dụng một cách chủ động và thuận tiện.

Vui lòng liên hệ Chi nhánh VPBank gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Chat với VPBank