Sản phẩm SME

Tài trợ XK sau giao hàng
Giới thiệu chung

Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng là sản phẩm cho vay ngắn hạn, đáp ứng nhu cầu ứng trước tiền hàng xuất khẩu ngay sau khi giao hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu

SME - Nội dung

  • Tỷ lệ chiết khấu /Cho vay cao 
  • Lãi suất hợp lý
  • Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng

Vui lòng liên hệ Chi nhánh VPBank gần nhất để được tư vấn cụ thể

Chat với VPBank