Sản phẩm SME

Tài trợ dự án trọn gói
Giới thiệu chung

Là gói sản phẩm dịch vụ Ngân hàng cho khách hàng gồm các dịch vụ bảo lãnh, tín dụng, thanh toán theo trình tự phát sinh nhu cầu của khách hàng khi tham gia một dự án.

SME - Nội dung

 • Khách hàng yên tâm thực hiện dự án trên cơ sở ngân hàng cam kết hỗ trợ cấp bảo lãnh, cho vay, các dịch vụ thanh toán quốc tế và trong nước cho toàn bộ quá trình thực hiện dự án ngay sau khi khách hàng trúng thầu hoặc ký kết hợp đồng;
 • Khách hàng được hưởng các ưu đãi về tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh, mức vay tối đa do sử dụng dịch vụ tài trợ trọn gói;
 • Chính sách lãi suất hợp lý, cạnh tranh.
 • Đối tượng khách hàng:
  • Khách hàng thường xuyên tham gia hoạt động đấu thầu và thực hiện các dự án;
  • Khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán mở tại VPBank làm tài khoản không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng;
  • Đối tác đầu ra của dự án có uy tín, nguồn vốn thanh toán cho hợp đồng đầu ra ổn định;
  • Tài sản bảo đảm thông thường hoặc chính là quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng đầu ra.
 • Hồ sơ vay vốn:
  • Giấy đề nghị vay vốn;
  • Tài liệu về phương án, dự án vay vốn;
  • Hồ sơ tài chính: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất;
  • Hồ sơ tài sản bảo đảm;
  • Hồ sơ Pháp lý của Doanh nghiệp (trường hợp lần đầu giao dịch với VPBank)
    
Chat với VPBank