Sản phẩm SME

Tài trợ Đại lý /Nhà phân phối
Giới thiệu chung

VPBank cung cấp giải pháp trọn gói (tài chính và phi tài chính) thiết kế cho các đại lý/nhà phân phối trong chuỗi cung ứng hàng hóa

SME - Nội dung

  • Cấp hạn mức cho NPP/ĐL để mở L/C cho Người bán hưởng lợi.
  • Cấp hạn mức bảo lãnh cho NPP/ĐL để phát hành bảo lãnh thanh toán cho Người bán hưởng lợi
  • Tài trợ vốn vay cho NPP/ĐL để thanh toán cho các hợp đồng mua bán, đơn đặt hàng, hoặc các hóa đơn mua bán với Người bán.

Vui lòng liên hệ Chi nhánh VPBank gần nhất để được tư vấn cụ thể

Chat với VPBank