Sản phẩm SME

L/C trả chậm được phép thanh toán ngay – UPAS L/C
Giới thiệu chung

Thư tín dụng trả chậm do VPBank phát hành theo đề nghị của khách hàng trong khi nhà xuất khẩu được thanh toán trả ngay.

SME - Nội dung

  • Giúp nhà NK tiếp cận được với nguồn vốn  ngoại tệ từ NH tài trợ của VPBank mặc dù thuộc đối tượng hạn chế cho vay ngoại tệ theo Thông tư 37/NHNN
  • Có được giá tốt trong hợp đồng mua bán ngoại thương do nhà XK nhận được tiền ngay từ NH chiết khấu;
  • Được VPBank tài trợ vốn ngoại tệ lãi suất hấp dẫn dưới hình thức L/C trả chậm mà không phải trả lãi suất cao để vay VNĐ.
Đối tượng KH: Các doanh nghiệp có nhu cầu tài trợ vốn để thanh toán L/C nhập khẩu hàng hóa.
Điều kiện sử dụng dịch vụ UPAS L/C: Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện được phát hành L/C trả chậm và đáp ứng thêm các điều kiện của Quy định
Thời hạn trả chậm: Căn cứ vào thời hạn nêu trong UPAS L/C nhưng không quá 180 ngày kể từ ngày VPBank nhận được bộ chứng từ.
Biện pháp bảo đảm:
a) Ký quỹ (bằng vốn tự có): theo quy định VPBank
b) TSBĐ theo quy định của VPBank
Phí dịch vụ:
a) Mức phí chấp nhận thanh toán trả chậm UPAS L/C mà VPBank thu của Khách hàng: = Phí tài trợ trả chậm của NHNNg thông báo cho VPBank + Biên độ
Trong đó:
i. Phí tài trợ trả chậm của Ngân hàng tài trợ: Sẽ được Phòng FI thông báo cho ĐVKD vào thời điểm mở UPAS L/C;
ii. Biên độ: 
- Biên độ bao gồm phần phí dịch vụ UPAS L/C mà ĐVKD được hưởng sau khi trừ đi các loại phí phát sinh (nếu có)
- Biên độ dành cho KH SME được quy định tại File đính kèm.
b) Các loại phí thanh toán quốc tế khác, thu theo biểu phí hiện hành.
Chat với VPBank