Sản phẩm SME

Cho vay ưu đãi tài trợ xuất nhập khẩu
Giới thiệu chung

Cung cấp gói vay ưu đãi, lãi suất hấp dẫn, tài trợ kịp thời cho nhu cầu vốn ngắn hạn của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa rủi ro tỷ giá.

SME - Nội dung

  • Được tài trợ vốn kịp thời, phục vụ nhu cầu vốn ngắn hạn của doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
  • Có nhiều  phương thức tài trợ khác nhau: tài trợ nhập khẩu, tài trợ xuất khẩu trước giao hàng và sau giao hàng
  • Được tài trợ nhiều phương thức thanh toán khách nhau như L/C, D/P, D/A
  • Tài trợ có thể bằng VNĐ hoặc USD
  • Lãi suất vay ưu đãi hấp dẫn với tỉ lệ tài trợ cao

Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp tới chi nhánh VPBank gần nhất để tìm hiểu thông tin thủ tục đăng ký.

Chat với VPBank