Sản phẩm SME

Chiết khấu bộ chứng từ XK
Giới thiệu chung

Chiết khấu có truy đòi bộ chứng từ xuất khẩu của khách hàng xuất trình tại VPBank

SME - Nội dung

 • Nhận khoản tiền ứng trước cho lô hàng ngay khi xuất trình bộ chứng từ xuất khẩu kèm hối phiếu đòi nợ tại VPBank
 • Tăng cường năng lực tài chính thông qua việc gia tăng dòng tiền, giảm thiểu rủi ro phát sinh từ các khoản phải thu
 • Tận dụng các cơ hội kinh doanh thông qua lợi ích từ tốc độ luân chuyển tiền tệ và hàng hóa nhanh, linh hoạt
 • Tỷ lệ chiết khấu cao, thời hạn chiết khấu dài
 • Phí và lãi suất cạnh tranh
 • Thủ tục nhanh chóng thuận tiện cùng với đội ngũ cán bộ tư vấn giàu kinh nghiệm của VPBank
 • Đối tượng Khách hàng:
  • Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa có nhu cầu Chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo Bộ chừng từ xuất khẩu tại VPBank.
  • Điều kiện đối với Bộ chứng từ và Hối phiếu: Theo quy định của VPBank
 • Hồ sơ:
  • Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ tài chính và Hồ sơ đề nghị chiết khấu bao gồm: Giấy đề nghị cho vay chiết khấu, bản gốc L/C, Nhờ thu; Bản gốc bộ chứng từ; Bản gốc tờ khai hải quan; Hợp đồng ngoại thương.
Chat với VPBank