Sản phẩm SME

Tài trợ ngành Cà phê
Giới thiệu chung

Giải pháp tài chính dành riêng cho các doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất trong lĩnh vực Cà phê tại Địa bàn Miền Trung.

SME - Nội dung

  • Hạn mức cho vay cao, lên tới 20 tỷ VND.
  • Tài sản bảo đảm đa dạng, bao gồm cả đất trồng cây cà phê, cà phê thành phẩm, quyền đòi nợ theo hợp đồng xuất khẩu được thanh toán theo phương thức CAD, quyền đòi nợ theo hợp đồng mua bán trong nước từ Tổng Công ty cà phê Việt Nam / các Công ty trực thuộc và các tài sản bảo dảm thông thường khác.
  • Tỷ lệ cho vay/ giá trị tài sản bảo đảm được ưu đãi hơn so với các khoản vay thông thường khác.

Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp tới chi nhánh VPBank gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Chat với VPBank