Sản phẩm SME

Cho vay thế chấp nhanh
Giới thiệu chung

Lần đầu tiên trên thị trường, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể dễ dàng và nhanh chóng vay vốn từ Ngân hàng phục vụ cho mục đích vay đa dạng.

 

SME - Nội dung

  • Cấp hạn mức tín dụng bằng tài sản thế chấp;
  • Tài sản thế chấp đa dạng (Thẻ tiết kiệm, tiền gửi do VPBank phát hành, bất động sản, Phương tiện vận tải,…)
  • Giảm thiểu tối đa hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn;
  • Hạn mức cho vay: 5 tỷ đồng/KH

Vui lòng liên hệ Chi nhánh VPBank gần nhất để được tư vấn cụ thể

Chat với VPBank