Sản phẩm SME

Tài trợ khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ được đảm bảo 100% bằng bất động sản (Business financing loan)
Giới thiệu chung
Phương án vay vốn có thời gian dài với mục đích vay linh hoạt.

SME - Nội dung

Lợi ích của sản phẩm:
 • Hồ sơ đơn giản;
 • Thời gian phê duyệt nhanh;
 • Hỗ trợ tối đa nhu cầu
 • Tỷ lệ cho vay/ Giá trị tài sản bảo đảm cạnh tranh;
 • Hạn mức cho vay hấp dẫn;
 • Thời hạn cho vay dài chưa có ngân hàng nào có;
 • Phương thức cho vay và trả nợ linh hoạt phù hợp với từng nhu cầu.
 
 • Giấy đề nghị vay vốn; 
 • Phương án kinh doanh;
 • Hồ sơ tài chính: Báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế; 
 • Hồ sơ về tài sản bảo đảm; 
 • Hồ sơ Pháp lý của Doanh nghiệp (trường hợp lần đầu giao dịch với VPBank); 
 • Cam kết cá nhân của cổ đông góp vốn từ 25% trở lên;
 • Các giấy tờ khác theo đề nghị của VPBank;
Chat với VPBank