Sản phẩm SME

Chương trình tín dụng thông minh – SME SmartCredit
Giới thiệu chung

Cấp tín dụng tới các doanh nghiệp có nhu cầu vay bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và mua sắm tài sản cố định

SME - Nội dung

 • Thủ tục đơn giản
 • Hạn mức cho vay hấp dẫn: tối đa lên tới 20 tỷ VNĐ
 • Thời hạn cho vay tối đa lên tới 10 năm
 • Phê duyệt nhanh chóng trong vòng 48h
 • Điều kiện phê duyệt rõ ràng
 • Chấp nhận đa dạng các loại TSBĐ như hàng hóa, quyền đòi nợ…
 • Lần đầu tiên trên thị trường chấp nhận tín chấp một cách rộng mở đới với Khách hàng Doanh Nghiệp nhỏ theo quy định của VPBank.
 • Giấy đề nghị vay vốn; 
 • Hồ sơ Pháp lý của Doanh nghiệp
 • Phương án kinh doanh;
 • Báo cáo tài chính 
 • Hồ sơ về tài sản bảo đảm;  
 • Các giấy tờ khác theo đề nghị của VPBank;
Chat với VPBank