Sản phẩm SME

Cho vay mua xe ô tô
Giới thiệu chung

VPBank tài trợ vốn cho doanh nghiệp để mua ô tô

SME - Nội dung

 • Hồ sơ đơn giản;
 • Thời gian phê duyệt nhanh;
 • Hỗ trợ tối đa nhu cầu
 • Tỷ lệ cho vay/ Giá trị tài sản bảo đảm cạnh tranh lên tới 90%;
 • Trả nợ lãi: hàng tháng
 • Trả nợ gốc: hàng tháng hoặc hàng quý.
 
 • Giấy đề nghị vay vốn; 
 • Phương án kinh doanh;
 • Hồ sơ tài chính: Báo cáo tài chính nội bộ
 • Hồ sơ về tài sản bảo đảm; 
 • Hồ sơ Pháp lý của Doanh nghiệp (trường hợp lần đầu giao dịch với VPBank); 
 • Các giấy tờ khác theo đề nghị của VPBank;
 
Chat với VPBank