Sản phẩm SME

Cho vay mua xe ô tô
Giới thiệu chung

VPBank tài trợ vốn cho doanh nghiệp để mua ô tô

SME - Nội dung

  • Hồ sơ đơn giản;
  • Thời gian phê duyệt nhanh;
  • Hỗ trợ tối đa nhu cầu
  • Tỷ lệ cho vay/ Giá trị tài sản bảo đảm cạnh tranh lên tới 90%;
  • Trả nợ lãi: hàng tháng
  • Trả nợ gốc: hàng tháng hoặc hàng quý.
 
  • Giấy đề nghị vay vốn; 
  • Phương án kinh doanh;
  • Hồ sơ tài chính: Báo cáo tài chính nội bộ
  • Hồ sơ về tài sản bảo đảm; 
  • Hồ sơ Pháp lý của Doanh nghiệp (trường hợp lần đầu giao dịch với VPBank); 
  • Các giấy tờ khác theo đề nghị của VPBank;
 
Chat với VPBank