Sản phẩm SME

Tiền gửi kỳ hạn tự chọn
Giới thiệu chung

Tiền gửi kỳ hạn tự chọn giúp đáp ứng mục đích tối đa hóa nguồn tiền nhàn rỗi của Doanh nghiệp và linh hoạt hơn cho hoạt động kinh doanh khi Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vốn gấp

SME - Nội dung

  • Tiện lợi khi có thể chủ động lựa chọn kỳ hạn gửi tiền từ 7 đến 389 ngày tùy theo thời gian nhàn rỗi của dòng tiền
  • Loại tiền gửi: VND, USD
  • Phương thức trả lãi: Lĩnh lãi cuối kì một lần vào ngày đến hạn thanh toán. Trong trường hợp KH rút gốc trước hạn lãi sẽ được trả vào thời điểm khách hàng rút gốc
  • Lãi suất: lãi suất VPBank quy định trong từng thời kì

Vui lòng liên hệ Chi nhánh VPBank gần nhất để được tư vấn cụ thể

Chat với VPBank