Sản phẩm SME

Tiền gửi có kỳ hạn
Giới thiệu chung

Tích lũy nhiều hơn khi doanh nghiệp có nguồn tiền nhàn rỗi và gửi tiền có kỳ hạn từ 1 tuần đến 36 tháng

SME - Nội dung

 • Tuyệt đối an toàn và bảo mật trong giao dịch
 • Tài chính không ngừng sinh lợi
 • Khách hàng được hưởng mức lãi suất có kỳ hạn hấp dẫn và cạnh tranh
 • Tiện lợi khi sử dụng
 • Sử dụng tiện ích của ngân hàng điện tử kiểm tra số dư trên tài khoản
 • Giao dịch online trên toàn hệ thống
 • Thủ tục nhanh chóng, đơn giản và chính xác
 • Khách hàng có thể sử dụng để thế chấp hay cầm cố hoặc đảm bảo vay vốn bảo lãnh cho bên thứ ba tại VPBank
 • Đối tượng khách hàng: Khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức có nguồn tiền nhàn rỗi trong một thời gian nhất định và muốn tối đa  hóa lợi nhuận trên số tiền nhàn rỗi
 • Thủ tục đăng ký:
  •     Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn
  •     Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của Tổ chức
  •     Hồ sơ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản
Chat với VPBank