Sản phẩm SME

Thu/chi hộ tại quầy
Giới thiệu chung

Thay vì thu/chi trực tiếp Doanh nghiệp ủy quyền cho VPBank thực hiện thu/chi hộ tiền mặt tại quầy giao dịch của VP Bank cho KH đến nộp/nhận tiền mặt. Nội dung của các bút toán thu hộ sẽ được tổng hợp và ra báo cáo theo yêu cầu của doanh nghiệp

SME - Nội dung

  • Giảm bớt thời gian và chi phí nhân sự để thực hiện thu/chi tiền và ghi chép kế toán
  • Quản lý số tiền thu/chi trong kỳ chính xác, minh bạch nhờ vào các biên bản thu hộ do VPBank và cán bộ đầu mối ký xác nhận
  • Giảm thiểu rủi ro khi lưu giữ tiền mặt qua đêm hoặc trong quá trình vận chuyển đến ngân hàng
  • Giảm rủi ro tiền giả, tiền không có khả năng lưu thông nhờ vào nghiệp vụ của cán bộ VPBank 
  • Quản lý nguồn vốn hiệu quả với thời gian quay vòng vốn nhanh và tối đa hóa lợi nhuận từ tiền gửi.
  • Dễ dàng hạch toán chứng từ quyết toán thuế.
 

Khách hàng  ký hợp đồng dịch vụ thu/chi hộ với VPBank tại bất cứ điểm giao dịch nào của VPBank nơi khách hàng mở tài khoản và phát sinh giao dịch

Chat với VPBank