Sản phẩm SME

Chuyển tiền trong nước
Giới thiệu chung

Dịch vụ nhận và chuyên tiền cho các doanh nghiệp có tài khoản tại VPBank thực hiện thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ... cho các đối tác trên toàn lãnh thổ Việt Nam

SME - Nội dung

 • Tiết kiệm chi phí thời gian giao dịch.
 • Tránh được các rủi ro thất lạc tiền và sự chậm chễ khi chuyển tiền bằng  dịch vụ bưu chính. 
 • Chuyển tiền qua Ngân hàng điện tử (VPBank Online) mọi lúc, mọi nơi
 • Thông tin giao dịch được cập nhật kịp thời thông qua Ngân hàng điện tử (VPBank Online) 
 • Mạng lưới ngân hàng liên kết rộng lớn tại nhiều kênh thanh toán cho khách hàng.
 • Chuyển tiền đến VPBank hoặc trong hệ thống VPBank, nguời hưởng sẽ nhận được tiền ngay trong ngày làm việc.
 
 • Để nhận tiền từ đối tác, doanh nghiệp cần cung cấp cho đối tác các thông tin sau:
 • Tên chi nhánh ngân hàng VPBank nơi doanh nghiệp mở tài khoản.
 • Số tài khoản của người hưởng: là số hiệu tài khoản của khách hàng tại VPBank.
 • Tên người hưởng: tên khách hàng đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản.
 • Để chuyển tiền đi Doanh nghiệp cần :
 • Ủy nhiệm chi hợp lệ
 • Giấy tờ cần thiết khác nếu cần
Chat với VPBank