Sản phẩm SME

Thu/Chi tiền mặt tại địa điểm khách hàng
Giới thiệu chung

Thay vì thu/chi trực tiếp VPBank sẽ đặt quầy giao dịch và thu/chi hộ tiền mặt cho các cá nhân/tổ chức đến nhận/nộp tiền tại quầy của doanh nghiệp.

SME - Nội dung

  • Giảm bớt thời gian và chi phí nhân sự để thực hiện thu/chi tiền và ghi chép kế toán.
  • Quản lý số tiền thu/chi về trong kỳ chính xác, minh bạch nhờ vào các biên bản thu/chi hộ do VPBank và cán bộ đầu mối ký xác nhận.
  • Giảm rủi ro tiền giả, tiền không có khả năng lưu thông nhờ vào nghiệp vụ của cán bộ VPBank
  • Tổng hợp và ra báo cáo theo yêu cầu của doanh nghiệp 
 

Khách hàng ký Hợp đồng dịch vụ thu/chi hộ với VPBank tại bất cứ điểm giao dịch nào của VPBank nơi khách hàng mở tài khoản và phát sinh giao dịch

Chat với VPBank