Sản phẩm SME

Gói sản phẩm VP Business
Giới thiệu chung

Gói sản phẩm VP Business là giải pháp tài chính hoàn hảo đáp ứng mọi nhu cầu cho Doanh nghiệp, đây là bộ sản phẩm trọn gói cung cấp cho Doanh nghiệp nhiều tiện ích hiện đại và ưu đãi vượt trội về phí. Gói sản phẩm phù hợp đối với Doanh nghiệp có doanh thu tiền về trên tài khoản thanh toán ổn định và nhu cầu chuyển tiền, thanh toán giao dịch thường xuyên.

Gói sản phẩm VP Business bao gồm:

  • Tài khoản thanh toán bằng VND
  • Dịch vụ SMS Banking (VPBank SMS)
  • Dịch vụ Ngân hàng điện tử (VPBank Online Khách hàng doanh nghiệp)
  • Dịch vụ trả lương (Pay-roll)

SME - Nội dung

  VP Business Siler VP Business Gold VP Business Platinum
Số dư tối thiểu trên tài khoản 1.000.000 VND 1.000.000 VND 1.000.000 VND
Số dư bình quân tháng tối thiểu trên tài khoản 30.000.000 VND 150.000.000 VND 300.000.000 VND
 1. Phí chuyển tiền tại quầy (VND)      
Cùng hệ thống, cùng tỉnh thành phố Miễn phí 100% Miễn phí 100% Miễn phí 100%
Cùng hệ thống, khác tỉnh thành phố Giảm 20% Giảm 50% Giảm 70%
Khác hệ thống Giảm 20% Giảm 50% Giảm 70%
 2. Dịch vụ chi lương tại quầy      
Phí đăng ký Miễn phí 100% Miễn phí 100% Miễn phí 100%
Phí sử dụng dịch vụ Miễn phí 100% Miễn phí 100% Miễn phí 100%
Phí trích tài khoản để trả lương Giảm 20% Giảm 50% Giảm 70%
 3. Dịch vụ Ngân hàng điện tử      
Phí đăng ký Miễn phí 100% Miễn phí 100% Miễn phí 100%
Phí thường niên năm đầu tiên Miễn phí 100% Miễn phí 100% Miễn phí 100%
Phí chuyển khoản cùng hệ thống Miễn phí 100% Miễn phí 100% Miễn phí 100%
Phí chuyển khoản ngoài hệ thống (trong nước) Giảm 20% Giảm 50% Giảm 70%
Phí thanh toán lương cùng hệ thống Miễn phí 100% Miễn phí 100% Miễn phí 100%
Phí thanh toán lương khác hệ thống (trong nước) Giảm 20% Giảm 20% Giảm 70%

Biểu phí chi tiết Gói sản phẩm VP Business trong từng thời kỳ được thông báo tại website https://www.vpbank.com.vn

  • Khách hàng cung cấp hồ sơ mở tài khoản thanh toán thông thường và ký kết các hợp đồng dịch vụ tương ứng.
  • Khách hàng hiện tại đã mở tài khoản tại VPBank có thể thực hiện đăng ký chuyển đổi sang Gói sản phẩm VP Business.
Chat với VPBank