Sản phẩm SME

Chuyển tiền định kỳ
Giới thiệu chung

Bằng việc ủy quyền cho VPBank, tài khoản của doanh nghiệp sẽ được trích tiền tự động nhằm chuyển cho đơn vị hưởng một khoản tiền được xác định trước hoặc chuyển tiền để đảm bảo số dư tối đa được xác định trước vào ngày chỉ định trong tháng hoặc hàng ngày.

SME - Nội dung

  • Tăng hiệu quả quản lý dòng tiền
  • Tăng tính chủ động khi có các khoản phải chi thường xuyên cố định hoặc khi có nhu cầu điều vốn cho các công ty con
  • Giảm chi phí thời gian, nhân lực
  • Không phải lo lắng về việc bị chậm trễ thanh toán khi đến hạn
  • Giảm thiểu sai sót khi thao tác nhiều lần do chỉ cần đăng ký một lần tại quầy hoặc thực hiện thao tác một lần trên trang web của VPBank

Vui lòng liên hệ Chi nhánh VPBank gần nhất để được tư vấn cụ thể

Chat với VPBank