Sản phẩm SME

L/C nhập khẩu
Giới thiệu chung

Thư tín dụng nhập khẩu là cam kết thanh toán có điều kiện phát hành bởi ngân hàng, phục vụ người mua đối với người thụ hưởng L/C (người bán hoặc người cung cấp dịch vụ), thanh toán một số tiền nhất định khi người thụ hưởng xuất trình bộ chứng từ theo các điều khoản và điều kiện của L/C trong một khoảng thời gian nhất định được quy định trong L/C

SME - Nội dung

 • Với thời gian phát hành L/C ngắn, hình thức phát hành phong phú và được chấp nhận tại hầy hết các ngân hàng trên thế giới, dịch vụ Phát hành L/C nhập khẩu của VPBank sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, vị thế, đảm bảo tính cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ khách hàng
 • Dịch vụ phát hành LC
  • Hồ sơ phát hành
   •  Giấy yêu cầu mở L/C nhập khẩu
   •  Hợp đồng ngoại thương
   •  Hạn ngạch nhập khẩu(mặt hàng nhập xuất theo hạn ngạch)
   •  Hợp động ủy thác
 • Điều kiện phát hành L/C nhập khẩu
  •  Hồ sơ pháp lý (trường hợp lần đầu quan hệ với VPBank)
  •  Ký quỹ theo quy định
  •  Hàng nhập khẩu thuộc chủng loại dễ tiêu thụ và không bị cấm
 • Tu chỉnh L/C nhập khẩu
  • Hồ sơ tu chỉnh
   •  Giấy yêu cầu tu chỉnh L/C nhập khẩu
   •  Các giấy tờ liên quan tu chỉnh nếu cần : phụ lục hợp đồng ngoại thương, hạn ngạch nhập khẩu, thỏa thuận tu chỉnh giữa người xuất khẩu và nhập khẩu ....
 • Bảo lãnh /Ủy quyền nhận hàng
 • Hồ sơ
  • Thông báo giao hàng của hãng tàu biển /đại lý hàng không
  • Vận đơn
  • Hóa đơn thương mại
  • Yêu cầu phát hành Bảo lãnh/ Ủy quyền nhận hàng
 • Ký hậu vận đơn
  •  Giấy yêu cầu ký hậu Vận đơn
  •  Hóa đơn thương mại
  • Vận tải đường biển
  • Ngay sau khi kiểm tra điều kiện thanh toán hợp lệ  VPBank sẽ ký hậu vận đơn
 • Dịch vụ thanh toán L/C: Khi nhận được bộ chứng từ do ngân hàng nước ngoài gửi đến nếu bộ chứng từ phù hợp VPBank thông báo ngay cho khách hàng kèm 01 bản sao bức điện của nước ngoài thông báo chứng từ phù hợp và thực hiện thanh toán cho người hưởng lợi. Trường hợp bộ chứng từ không phù hợp VPBank thông báo và xin ý kiến khách hàng kèm 01 bản sao bức điện thông báo bộ chứng từ không phù hợp, nếu khách hàng chấp thuận bộ chứng từ VPBank tiến hành thanh toán, nếu không chấp thuận ngân hàng lập thông báo từ chối thanh toán


 

Chat với VPBank