SME product

Sản phẩm mới
Mini BIL

SME - Nội dung

Doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn kinh doanh do thiếu tài sản đảm bảo. Sản phẩm: Cho vay tín chấp nhanh (Mini BIL) giúp doanh nghiệp giải quyết được bài toán này với những đặc điểm vượt trội:

  • Không cần tài sản thế chấp;
  • Thời gian phê duyệt vay chỉ trong 5h;
  • Tối giản các giấy tờ chứng minh mục đích vay;
  • Hạn mức cho vay: 500.000.000 đồng/KH
  • Quá trình thẩm định vay tiên tiến, đơn giản.
Chat với VPBank