Sản phẩm SME

Kiểm đếm tiền mặt
Giới thiệu chung

Trợ giúp các doanh nghiệp thường xuyên phải thu tiền hàng hóa, dịch vụ với khối lượng lớn kiểm, đếm tiền mặt một cách chính xác, an toàn và bảo mật

SME - Nội dung

  • Đội ngũ nhân viên am hiểu nghiệp vụ
  • Tuyệt đối an toàn và chính xác
  • Phí dịch vụ hợp lý

Vui lòng liên hệ Chi nhánh VPBank gần nhất để được tư vấn cụ thể

Chat với VPBank