Sản phẩm SME

Cho vay cầm cố giấy tờ có giá
Giới thiệu chung

Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn thiếu hụt cho hoạt động kinh doanh của quý doanh nghiệp

SME - Nội dung

 • Mức cho vay cao lên tới 90% giá trị giấy tờ có giá
 • Thủ tục nhanh chóng thuận tiện
 • Phục vụ tận tình bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp
 • Đối tượng Khách hàng: Tất cả các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn 
 • Hồ sơ vay vốn:
  • Giấy đề nghị vay vốn
  • Tài liệu về phương án, dự án vay vốn
  • Hồ sơ tài chính: các báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất.
  • Hồ sơ về giấy tờ có giá
  • Hồ sơ Pháp lý của Doanh nghiệp (trường hợp lần đầu giao dịch với VPBank)
Chat với VPBank