Vay
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Tiết kiệm bảo chứng thấu chi
Giới thiệu chung

Sản phẩm ưu việt cho phép Khách hàng tối ưu lợi ích từ tiền gửi tiết kiệm, có thể chi tiêu tới 80% giá trị sổ khi cần gấp, không phải tất toán trước hạn, tránh mất lãi.

Đặc điểm
Kỳ hạn gửi: Tối thiểu 01 tháng và tối đa là 12 tháng
Loại tiền gửi: VND
Số tiền gửi tối thiểu: 12.500.000 VND
Khách hàng nhận ngay khoản tạm ứng tới 80% giá trị sổ tiết kiệm và tối đa 1 tỷ để chi tiêu
Kênh gửi tiền: chỉ có trên internet banking mới của VPBank
Lợi ích
Lãi suất tiết kiệm cao hơn 0.2% so với tiết kiệm thường có kỳ hạn tương đương
Được nhận khoản tạm ứng tới 80% giá trị sổ để chi tiêu khi cần thiết, không cần tất toán trước hạn, tránh mất lãi tiết kiệm
Không sử dụng tạm ứng, hoặc nếu tiêu và trả lại trước 18h cùng ngày thì không tính lãi tạm ứng
Lãi tạm ứng siêu ưu đãi, biên độ chỉ +2.5%/năm so với lãi tiết kiệm tính trên dư nợ và thời gian thực tế chi tiêu
Miễn phí quản lý tài khoản thấu chi
 
Thủ tục và điều kiện đăng ký

Khách hàng cần đăng ký dịch vụ Internet Banking (VPBank Online) và có tài khoản thanh toán hiện đang không có gắn khoản thấu chi / khoản vay nào để sử dụng sản phẩm Tiết kiệm bảo chứng thấu chi.

Chat với VPBank