Sản phẩm SME

Giao dịch qua fax
Giới thiệu chung

Không cần đến ngân hàng để giao dịch định kỳ phát sinh hàng tháng, hàng quý như thanh toán lương, bảo hiểm, phí, hoa hồng,…

SME - Nội dung

 • Xóa bỏ khoảng cách địa lý giữa bạn và ngân hàng
 • Giảm bớt các giao dịch trực tiếp, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác và an toàn
 • Thực hiện được cùng lúc nhiều giao dịch trong ngày
 • Phương thức sử dụng dịch vụ đơn giản, thuận tiện và tối ưu nhất
 • Đôi tượng: Tổ chức và Cá nhân mở tài khoản và giao dịch tại VPBank, đặc biệt phù hợp với các khách hàng có số lượng giao dịch lớn và thường xuyên
 • Điều kiện:
  • Khách hàng phải ký Hợp đồng dịch vụ giao dịch qua Fax trước khi sử dụng dịch vụ
  • Khách hàng có thể ký hợp đồng giao dịch qua fax tại bất cứ PGD/CN nào của VPBank nơi khách hàng mở tài khoản và phát sinh giao dịch
  • Các chứng từ bản fax gửi tới VPBank phải đảm bảo hợp lệ, tuân thủ đúng quy định của VPBank theo từng giao dịch cụ thể
Chat với VPBank