Dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn
Giới thiệu chung

Với Dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn, VPBank sẽ mang đến cho khách hàng doanh nghiệp gửi tiết kiệm có nguồn thu nhập thường xuyên, đều đặn theo định kỳ lãi đã chọn, đảm bảo hoạt động kinh doanh hoặc các nhu cầu chi trả thường xuyên khác.

Đặc điểm
 • Tiết kiệm thường:Là hình thức gửi tiết kiệm mà khách hàng gửi tiền theo phương thức “gửi 1 lần, rút 1 lần” (trừ tiết kiệm không kỳ hạn thì có thể gửi nhiều lần, rút nhiều lần tùy ý)
 • Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ: Là hình thức gửi tiết kiệm mà khách hàng gửi tiền một lần, rút gốc một lần vào cuối kỳ và rút lãi theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, hoặc hàng năm
Lợi ích
 • Giúp khách hàng gửi tiết kiệm có nguồn thu nhập thường xuyên, đều đặn theo định kỳ lãi đã chọn
 • Khách hàng mục tiêu
 • Phù hợp với các KHDN, tổ chức muốn có nguồn thu nhập thường xuyên để chi trả cho các hoạt động kinh doanh hoặc các nhu cầu chi thường xuyên khác Kỳ hạn tiết kiệm Không kỳ hạn và có kỳ hạn
 • Phương thức trả lãi:
  • Không kỳ hạn: trả lãi mỗi tháng một lần vào một ngày nhất định trong tháng;
  • Có kỳ hạn: trả một lần toàn bộ tiền lãi vào ngày kết thúc kỳ hạn gửi, hoặc ngày khách hàng tất toán sổ tiết kiệm trước hạn.
Liên hệ
 • Trung tâm dịch vụ KH Miền Bắc: 04 39385111
 • Trung tâm dịch vụ KH Miền Nam: 08 38216473
Chat với VPBank