Dịch vụ thanh toán lương sử dụng chứng từ điện tử E-Payroll
Giới thiệu chung

VPBank chính thức triển khai dịch vụ thanh toán lương sử dụng chứng từ điện tử dành cho các Khách hàng doanh nghiệp từ tháng 8/2019. Dịch vụ này giúp khách hàng doanh nghiệp thanh toán lương hàng tháng dễ dàng hơn, nhanh gọn hơn so với trước đây.

Cụ thể, các giao dịch thanh toán lương được thực hiện hoàn toàn trên lệnh thanh toán lương kiêm ủy nhiệm chi điện tử có gắn chữ ký số. Theo đó, Khách hàng doanh nghiệp không cần phải ra tận quầy giao dịch để thực hiện lệnh thanh toán lương như trước, mà chỉ cần gửi giấy tờ có chữ ký điện tử đã đăng ký với cơ quan nhà nước và với VPBank để xác thực lệnh chuyển tiền. Sau khi xác thực chữ ký điện tử của khách hàng trên chứng từ điện tử, VPBank sẽ ngay lập tức thực hiện lệnh giao dịch thanh toán lương theo đúng các thông số do doanh nghiệp gửi đến.

Ưu điểm của dịch vụ thanh toán lương sử dụng chứng từ điện tử:

 • Nhanh chóng, chính xác, an toàn
 • Tiết kiệm thời gian, nguồn lực cho doanh nghiệp
 • Triển khai trên toàn hệ thống VPBank
   
Thủ tục và điều kiện đăng ký

Điều kiện sử dụng dịch vụ:

 • Khách hàng doanh nghiệp Khách hàng có tài khoản giao dịch tại VPBank
 • Khách hàng có chứng thư số doanh nghiệp
 • Khách hàng có đơn đăng ký và hợp đồng Dịch vụ thanh toán lương gắn chữ ký số.
 • Cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan khác theo yêu cầu của VPBank
   
Chat với VPBank