Sản phẩm SME

Hợp đồng mua bán ngoại tệ có kỳ hạn
Giới thiệu chung

Giúp doanh nghiệp giao dịch thương mại quốc tế loại trừ các yếu tố rủi ro biến động tỉ giá để đảm bảo lợi nhuận của phương án kinh doanh.

SME - Nội dung

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu luôn có xu hướng giảm thiểu rủi ro tỷ giá ngoại tệ bằng xác định tỉ giá ngoại tệ ngay từ ngày ký hợp đồng. Hợp đồng ngoại hối kỳ hạn của VPbank giúp doanh nghiệp giao dịch thương mại quốc tế loại trừ các rủi ro để đảm bảo lợi nhuận của phương án kinh doanh

Vui lòng liên hệ Chi nhánh VPBank gần nhất để được tư vấn cụ thể

Chat với VPBank