Sản phẩm SME

Dịch vụ Logistics
Giới thiệu chung

Đây là sản phẩm hợp tác giữa VPBank và các công ty Logistic để cung cấp cho khách hàng của VPBank các dịch vụ kho vận theo Hợp đồng thỏa thuận 03 bên

SME - Nội dung

 • Thủ tục cho vay đơn giản hơn: Các dịch vụ thông quan, vận chuyển, kho bãi đều do Công ty Logistics cung cấp
 • Tỷ lệ cho vay cao
 • Định giá hàng hoá:  theo giá trị thực tế mua bán
 • Giải ngân: kịp thời, rút ngắn vòng quay tài sản
 • Chi phí: giảm chi phí vận tải, chi phí nhân viên, kho bãi, bảo vệ....
 • Thời gian: giảm thời gian tìm kiếm đối tác vận tải, kho vận
 • Phân phối: thúc đẩy việc phân phối hàng hoá và xúc tiến thương mại thông qua hệ thống kho ngoại quan
 • Điều kiện pháp lý: tổ chức kinh tế có năng lực pháp luật dân sự
 • Điều kiện dịch vụ: sử dụng đồng thời dịch vụ tài chính ngân hàng của VPBank và dịch vụ logistics
 • Điều kiện năng lực: đủ năng lực để thực hiện hợp đồng xuất – nhập khẩu, trao đổi thương mại, năng lực và công nghệ chế biến, khả năng giao hàng đúng hạn…
 • Điều kiện về hàng hoá: sản phẩm hàng hoá phải đảm bảo chất lượng, phù hợp với hợp đồng được ký kết, được pháp luật cho phép
   
Chat với VPBank