Vay
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Dịch vụ chuyển tiền quốc tế
Giới thiệu chung

VPBank là thành viên Hệ thống viễn thông tài chính liên Ngân hàng quốc tế SWIFT và quan hệ đại lý với nhiều ngân hàng lớn trên toàn thế giới, quý khách hàng có thể chuyển tiền đến bất cứ một cá nhân hay tổ chức thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế của chúng tôi

Đặc điểm
 • Dịch vụ cho phép khách hàng có thể nhận tiền về hoặc chuyển tiền đi bất cứ ngân hàng nào ở nước ngoài thông qua hệ thống SWIFT
 • Khách hàng có tài khoản hoặc không có tài khoản tại VPBank đều có thể thực hiện dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài hoặc nhận tiền về từ nước ngoài
 • Khách hàng có thể nhận từ nước ngoài hoặc chuyển tiền ra nước ngoài tại VPBank bằng các loại ngoại tệ như  USD, EUR, AUD, JPY, SGD, CAD,CNY, GBP và  nhiều loại ngoại tệ khác tùy theo yêu cầu của người chuyển/nhận
Thủ tục và điều kiện đăng ký
 • Dịch vụ nhận tiền từ nước ngoài:
  • Hướng dẫn chuyển tiền về:
   • Khách hàng chuyển có thể lựa chọn bất kỳ ngân hàng nước ngoài nào nơi người chuyển tiền sống và làm việc
   • Khách hàng nhận tiền cung cấp cho người chuyển tiền các thông tin theo form mẫu.
Pay through:(Ngân hàng trung gian) : Khách hàng có thể lựa chọn Ngân hàng trung gian của VPBank căn cứ theo loại ngoại tệ chuyển/nhận, tham khảo chi tiết tại đây 
Beneficiary Bank (Ngân hàng thụ hưởng): VIETNAM  PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (VPBANK)
SWIFT BIC: VPBKVNVX ,  CHIPS UID: 359868 , Branch/chi nhánh:
Beneficiary's name (Tên người nhận)
Beneficiary's add (Địa chỉ người nhận )
A/C number (Số tài khoản người hưởng)
ID card Nr (Số chứng minh thư người nhận)
(*) If beneficiary have no bank account (nếu người nhận không có tài khoản tại VPBank)Tel(if any) /Điện thoại người nhận(nếucó)
 • Ghi chú:
  • Trường hợp người nhận tiền không có tài khoản tại VPBank thì người chuyển tiền phải cung cấp cho ngân hàng chuyển các thông tin Tên, địa chỉ, số CMT/ Hộ chiếu của người nhận tiền
  • Trường hợp khách hàng muốn chuyển tiền gấp về Việt nam quý khách sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union
 • Hướng dẫn nhận tiền:
  • Khách hàng đến bất cứ điểm giao dịch nào của VPBank
  • Điền vào Giấy rút tiền do ngân hàng cung cấp
 • Dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài:
  • Đối với công dân Việt nam:
   • Khách hàng điền vào Giấy đề nghị chuyển tiền theo mẫu của VPBank
   • Chứng minh thư nhân dân
   • Giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền
   • Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân
  • Đối với khách hàng là người nước ngoài:
   • Hộ chiếu /Visa nhập cảnh còn hiệu lực
   • Giấy tờ chứng minh lương và thu nhập hợp pháp của nhà đầu tư
   • Tờ khai hải quan lúc nhập cảnh nếu cần chuyển số tiền trên 5000USD
  • Ghi chú: Mục đích chuyển tiền ra nước ngoài của cá nhân
   • Chi phí học tập, chữa bệnh cho bản thân hoặc thân nhân
   • Chi phí cho công tác, du lịch thăm viếng ở nước ngoài
   • Trả các loại phí cho nước ngoài
   • Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài
   • Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài
   • Trang trải chi phí khi định cư ở nước ngoài
   • Các trường hợp chuyển tiền vãng lai một chiều khác
 • Phí dịch vụ : Xin vui lòng tham khảo biểu phí hiện hành của VPBank
 
Chat với VPBank