Sản phẩm SME

Thông báo bảo lãnh
Giới thiệu chung

Là dịch vụ mà VPBank sẽ thông báo cho người nhận bảo lãnh về cam kết của một ngân hàng khác sẽ thanh toán một số tiền cho bên nhận bảo lãnh hoặc các giấy tờ khác được quy định trong thư/ hợp đồng bảo lãnh.

SME - Nội dung

  • Tạo được sự tin cậy với đối tác;
  • Có thể chuyển thông tin tới khách hàng một cách nhanh nhất;  
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện;
  • Biểu phí cạnh tranh.

Vui lòng liên hệ Chi nhánh VPBank gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Chat với VPBank