Sản phẩm SME

Cho vay trung, dài hạn thông thường
Giới thiệu chung

Cho vay trung dài hạn theo dự án là giải pháp tín dụng đáp ứng các nhu cầu vay vốn trong một dự án đầu tư nhất định của doanh nghiệp nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh.

SME - Nội dung

  • Được đáp ứng nhu cầu tài chính trung và dài hạn để tiến hành đầu tư mới, đầu tư mở rộng
  • Được đáp ứng nhu cầu tài chính trọn gói để thực hiện dự án đầu tư (bao gồm cả đầu tư vào TSCĐ và TSLĐ ban đầu)
  • Được hỗ trợ vốn: Tạo ra đòn bẩy tài chính, khắc phục thiếu nguồn vốn dài hạn
  • Được duy trì quyền sở hữu tài sản: So với thuê mua tài chính, tín dụng ngân hàng có lợi thế là khách hàng vẫn duy trì được quyền sở hữu của mình trong thời gian vay vốn

Vui lòng liên hệ Chi nhánh VPBank gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Chat với VPBank