Sản phẩm SME

Cho vay kinh doanh trả gốc định kỳ
Giới thiệu chung

Hình thức vay vốn kinh doanh trả gốc định kỳ áp dụng đối với các khách hàng có nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

SME - Nội dung

 • Thủ tục nhanh chóng thuận tiện
 • Thời hạn vay dài linh hoạt, phù hợp với nguồn trả nợ thực tế của khách hàng
 • Khách hàng được hưởng lãi suất vay cạnh tranh, chính sách tài sản bảo đảm linh hoạt và tỷ lệ tài trợ cao từ VPBank
 • Khách hàng được tham gia các chương trình tài trợ đặc biệt do VPBank phối hợp với các tổ chức quốc tế thực hiện nhằm hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp Việt Nam
 • Đối tượng Khách hàng:
  • Tất cả các doanh nghiệp Micro có nhu cầu vay vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam
 • Hồ sơ vay vốn:
  • Giấy đề nghị vay vốn
  • Tài liệu về phương án, dự án vay vốn
  • Hồ sơ về tài sản đảm bảo
  • Hồ sơ Pháp lý của Doanh nghiệp (trường hợp lần đầu giao dịch với VPBank)
Chat với VPBank