Sản phẩm SME

Cho vay theo hạn mức tín dụng ngắn hạn
Giới thiệu chung

Đây là hình thức cấp tín dụng trong đó doanh nghiệp được quyền rút theo hạn mức tín dụng đã được cấp trong một khoảng thời gian nhất định (tối đa không quá 12 tháng).

SME - Nội dung

  • Thủ tục vay đơn giản, tiện lợi có thể rút vốn vay nhiều lần với 01 bộ hồ sơ vay.
  • Doanh nghiệp có thể chủ động được nguồn vốn vay khi đã được cấp hạn mức tíndụng
  • Thích hợp với doanh nghiệp có nhu cầu vốn thường xuyên, tốc độ luân chuyển vốn lưu động nhanh và có uy tín đối với VPbank

Vui lòng liên hệ Chi nhánh VPBank gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Chat với VPBank