Sản phẩm SME

Cho vay ngắn hạn theo món
Giới thiệu chung

Đây là hình thức cấp tín dụng kì hạn tối đa 12 tháng, trong đó VPbank đáp ứng nhu cầu vay vốn gắn liền mục đích vay, phương án kinh doanh cụ thể.

SME - Nội dung

  • Kỳ hạn linh hoạt từ 1 đến 12 tháng;
  • Loại tiền cho vay đa dạng: VND, USD hoặc ngoại tệ khác;
  • Thích hợp với doanh nghiệp có nhu cầu vốn không thường xuyên, hoặc vay có tính chất mùa vụ.

Vui lòng liên hệ Chi nhánh VPBank gần nhất để được tư vấn cụ thể

Chat với VPBank