Sản phẩm SME

Bảo lãnh
Giới thiệu chung

VP Bank cung cấp các loại hình bảo lãnh đa dạng, bảo đảm uy tín cho Khách hàng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

SME - Nội dung

 • Khách hàng có thể đáp ứng được các yêu cầu về bảo lãnh của bên thứ ba và nâng cao mức độ tin cậy, uy tín khi sử dụng dịch vụ bảo lãnh của VPBank;
 • Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, chuyên nghiệp luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng về thủ tục và hình thức bảo lãnh phù hợp với mục tiêu và khả năng của khách hàng;
 • Thời gian phát hành thư bảo lãnh nhanh chóng, thủ tục đơn giản
 • Biểu phí hợp lý và cạnh tranh
 • Điều kiện:
  • Mục đích đề nghị bảo lãnh là hợp pháp;
  • Có khả năng tài chính và có đủ năng lực, điều kiện và kinh nghiệm thực hiện nghĩa vụ được VPBank bảo lãnh trong thời hạn cam kết;
  • Và đáp ứng theo quy định áp dụng với từng loại hình bảo lãnh.
 • Hồ sơ:
  • Đề nghị bảo lãnh.
  • Hồ sơ pháp lý (cung cấp một lần khi mở tài khoản thanh toán).
  • Hồ sơ bảo lãnh (các giấy tờ, thông báo, hợp đồng liên quan đến từng loại bảo lãnh).
  • Hồ sơ tài chính (báo cáo tài chính, quyết toán thuế).
  • Hồ sơ bảo đảm tài sản.
 
 
Chat với VPBank