Sản phẩm SME

Bảo lãnh dự thầu
Giới thiệu chung

Dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp với nội dung cấp bảo lãnh là cam kết đối với bên mời thầu đảm bảo nghĩa vụ tham gia dự thầu của Quý doanh nghiệp

SME - Nội dung

 • Giúp cho khách hàng có đủ điều kiện để tham gia vào một giao dịch đấu thầu mà việc dự thầu phải có bảo lãnh của ngân hàng là bắt buộc
 • Giúp tăng độ tin cậy của khách hàng với đối tác của mình bằng bảo lãnh từ một ngân hàng có uy tín
 • Thủ tục phát hành bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng, yêu cầu về ký quỹ và tài sản đảm bảo hợp lý, linh hoạt
Mẫu Cam kết bảo lãnh:
Cam kết bảo lãnh do VPBank phát hành được in trên phôi đặc biệt do VPBank quy định. Phôi Cam kết bảo lãnh được thiết kế với 03 yếu tố bảo an chống làm giả, bao gồm: 
 • Logo VPBank in chìm;
 • Số serial in sẵn trên từng tờ phôi cam kết bảo lãnh;
 • Số giao dịch tham chiếu duy nhất đối với mỗi cam kết bảo lãnh được phát hành. 
Thẩm quyền ký văn bản bảo lãnh:
Văn bản bảo lãnh của VPBank được ký đồng thời bởi 03 cấp có thẩm quyền, cụ thể bao gồm:
 • Người đại diện theo pháp luật của VPBank; 
 • Người quản lý rủi ro hoạt động bảo lãnh của VPBank;
 • Người thẩm định khoản bảo lãnh của VPBank. 
Xác nhận hiệu lực của Cam kết bảo lãnh:
Khi nhận được Cam kết bảo lãnh do VPBank phát hành, khách hàng lưu ý kiểm tra kỹ thông qua các dấu hiệu nhận biết nêu trên để đảm bảo tính hiệu lực và pháp lý của Cam kết bảo lãnh. Trong trường hợp có nghi ngờ hoặc chưa chắc chắn về tính xác thực của Cam kết bảo lãnh, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với VPBank để xác nhận qua các hình thức sau:
 • Gọi điện thoại đến hotline: 1900545415; hoặc
 • Gửi email đến địa chỉ: baolanh@vpb.com.vn.
Chat với VPBank