Vay
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Bảo hiểm chăm sóc Phụ nữ - VP LADY CARE
Giới thiệu chung

Ngoài thiên chức làm vợ, làm mẹ, phụ nữ ngày nay còn mong muốn thể hiện được vị trí quan trọng của mình đối với sự phát triển của xã hội. Để thực hiện tốt những vai trò đó, điều bạn cần là chuẩn bị cho mình một sức khỏe tốt và có một kế hoạch tài chính ổn định trước những rủi ro về sức khỏe.

Đặc điểm
VP Lady Care mang tới những chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dành riêng cho phụ nữ với những điểm ưu việt sau:
  • Là chương trình bảo hiểm đầu tiên dành riêng cho phụ nữ tại Việt Nam
  • Bảo vệ người phụ nữ trước những rủi ro về bệnh hiểm nghèo, biến chứng thai sản và tai nạn với chi phí hợp lý
  • Bồi thường tối đa giá trị quyền lợi mà không dựa trên chi phí thực tế như các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe khác
  • Chủ hợp đồng VP Lady Care được cấp miễn phí thẻ ghi nợ VPBank Master Titanium Lady và được hưởng những ưu đãi hoàn tiền và giảm giá hấp dẫn
  • Điều kiện tham gia đơn giản, thủ tục bồi thường nhanh chóng.
Lợi ích

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM ( Đơn vị: VND)

PHẠM VI BẢO HIỂM      

HẠNG ĐỒNG 

HẠNG BẠC 

HẠNG VÀNG

HẠNG KIM CƯƠNG 

A. HỖ TRỢ Y TẾ

Chi phí
y tế do
Tai nạn

Người được
bảo hiểm
từ 16 tuổi
đến 55 tuổi

Tối đa
50.000.000

Tối đa
100.000.000

Tối đa
200.000.000

Tối đa
400.000.000

Chăm sóc
sắc 
đẹp

Giải phẫu
tái tạo
ngực do
Ung thư

Tối đa
5.000.000

Tối đa
10.000.000

Tối đa
20.000.000

Tối đa
40.000.000

Giải phẫu
thẩm mỹ
mặt do
Tai nạn

Tối đa
25.000.000

Tối đa
50.000.000

Tối đa
100.000.000

Tối đa
200.000.000

Nha khoa
thẩm mỹ
do Tai nạn

Tối đa
5.000.000

Tối đa
10.000.000

Tối đa
20.000.000

Tối đa
40.000.000

B. BỆNH HIỂM NGHÈO

1. Ung thư

50.000.000

100.000.000

200.000.000

400.000.000

2. Ung thư tại chỗ

10.000.000

20.000.000

40.000.000

80.000.000

3. Bệnh Lupus đỏ
hệ thống

50.000.000

100.000.000

200.000.000

400.000.000

4. Gãy xương do
loãng xương

Tối đa
25.000.000

Tối đa
50.000.000

Tối đa
100.000.000

Tối đa
200.000.000

C. THAI SẢN

1. Biến chứng
thai sản

25.000.000

50.000.000

100.000.000

200.000.000

2. Dị tật bẩm sinh

(i) Chẻ vòm hầu

25.000.000

10.000.000

50.000.000

20.000.000

100.000.000

40.000.000

200.000.000

80.000.000

D. TAI NẠN CÁ NHÂN

1. Tử vong do
Tai nạn

50.000.000

100.000.000

200.000.000

400.000.000

2. Thương tật vĩnh
viễn do Tai nạn

Tối đa
50.000.000

Tối đa
100.000.000

Tối đa
200.000.000

Tối đa
400.000.000

PHÍ BẢO HIỂM (Đơn vị: VND)

TUỔI

HẠNG ĐỒNG

HẠNG BẠC

HẠNG VÀNG

HẠNG KIM CƯƠNG

Từ 16 đến 30

450.000

    750.000

 1.200.000

   2.100.000

Từ 31 đến 35

600.000

 1.000.000

 1.600.000

   2.800.000

Từ 36 đến 40

780.000

 1.150.000

 1.850.000

   3.250.000

Từ 41 đến 45

820.000

 1.400.000

 2.250.000

   3.900.000

Từ 46 đến 50

1.000.000

 1.700.000

 2.750.000

   4.800.000

Từ 51 đến 55

1.200.000

 2.050.000

 3.250.000

   5.700.000

Từ 56 đến 60

(áp dụng cho
tái tục HĐ)

1.600.000

 2.700.000

 4.350.000

   7.550.000

Sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc Phụ nữ - VP Lady Care cung cấp, được phân phối bởi hệ thống VPBank. 

Liên hệ

Đây chỉ là tài liệu giới thiệu sản phẩm, vui lòng xem thêm Giấy yêu cầu bảo hiểm; Quy tắc bảo hiểm của sản phẩm này để biết thêm chi tiết.

Chi tiết liên hệ:

Tổng đài dịch vụ khách: 1900 54 54 15 | 04 392 88880 hoặc các địa điểm giao dịch VPBank.

Chat với VPBank