Bản tin IR số 16 - Tháng 11 năm 2023

Bản tin IR số 16 - Tháng 11 năm 2023

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư VPBank trân trọng gửi tới Quý cổ đông Bản tin IR tháng 11/2023 với các cập nhật về tình hình hoạt động của VPBank tại đây