Bản tin IR số 9 - Tháng 2 năm 2022 | VPBank

Bản tin IR số 9 - Tháng 2 năm 2022

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư VPBank trân trọng gửi tới Quý cổ đông Bản tin IR tháng 2/2022 với các cập nhật về tình hình hoạt động của VPBank tại đây.