Bản tin IR số 11 - Tháng 8 năm 2022 | VPBank

Bản tin IR số 11 - Tháng 8 năm 2022

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư VPBank trân trọng gửi tới Quý cổ đông Bản tin IR tháng 8/2022 với các cập nhật về tình hình hoạt động của VPBank tại đây