Bản tin IR số 7 - Tháng 8 năm 2021| VPBank

Bản tin IR số 7 - Tháng 8 năm 2021

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư VPBank trân trọng gửi tới Quý cổ đông Bản tin IR tháng 8/2021 với các cập nhật về tình hình hoạt động của VPBank tại đây.