Bản tin IR| VPBank

Bản tin IR số 6 - Tháng 5 năm 2021

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư VPBank trân trọng gửi tới Quý cổ đông Bản tin IR tháng 5/2021 với các cập nhật về tình hình hoạt động của VPBank tại đây.