Bản tin IR số 1 - Tháng 3 năm 2020 | VPBank

Bản tin IR số 1 - Tháng 3 năm 2020

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư VPBank trân trọng gửi tới Quý cổ đông Bản tin IR tháng 3/2020 với các cập nhật về tình hình hoạt động của VPBank tại đây.