Quyết định NHNN về việc sửa đổi Vốn Điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động của VPBank