Công bố thông tin về việc VPBank thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh