Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 5.0 6.4 7.0 7.0
100 tr -› 500 tr 5.0 6.4 7.0 7.0
500 tr -› 5 tỉ 5.0 6.5 7.0 7.1
5 tỉ -› 10 tỉ 5.1 6.6 7.0 7.2
≥ 10 tỷ 5.1 6.6 7.0 7.2
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 21/09/2018 - 08:51
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,240
23,260
23,370
EUR 27,043
27,229
27,722
GBP 30,426
30,661
31,251
JPY 203.96
205.45
209.22
AUD 16,682
16,797
17,195
SGD 16,893
16,927
17,267