Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 4.8 6.5 6.9 7.0
100 tr -› 500 tr 4.8 6.5 6.9 7.0
500 tr -› 5 tỉ 4.9 6.6 7.0 7.1
5 tỉ -› 10 tỉ 5.0 6.7 7.1 7.2
≥ 10 tỷ 5.0 6.7 7.1 7.2
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 14/04/2018 - 08:00
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,730
22,750
22,840
EUR 27,659
27,850
28,335
GBP 31,957
32,203
32,691
JPY 208.36
209.88
214.58
AUD 17,333
17,453
17,944
SGD 17,055
17,089
17,636