Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 4.8 6.5 6.9 7.0
100 tr -› 500 tr 4.8 6.5 6.9 7.0
500 tr -› 5 tỉ 4.9 6.6 7.0 7.1
5 tỉ -› 10 tỉ 5.0 6.7 7.1 7.2
≥ 10 tỷ 5.0 6.7 7.1 7.2
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 23/07/2018 - 10:48
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,110
23,130
23,250
EUR 26,754
26,939
27,551
GBP 29,965
30,196
30,806
JPY 205.78
207.28
211.09
AUD 16,915
17,032
17,430
SGD 16,833
16,866
17,214