Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 5.1 6.5 7.0 7.1
100 tr -› 500 tr 5.1 6.5 7.0 7.1
500 tr -› 5 tỉ 5.1 6.5 7.0 7.2
5 tỉ -› 10 tỉ 5.2 6.6 7.0 7.3
≥ 10 tỷ 5.2 6.6 7.0 7.3
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 15/11/2018 - 08:50
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,230
23,250
23,350
EUR 25,956
26,135
26,619
GBP 29,759
29,989
30,576
JPY 201.92
203.40
207.11
AUD 16,633
16,748
17,140
SGD 16,713
16,747
17,088