Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 4.8 6.7 6.95 7.4
100 tr -› 500 tr 4.9 6.9 7.05 7.6
500 tr -› 5 tỉ 4.9 7.0 7.05 7.7
5 tỉ -› 10 tỉ 5.0 7.0 7.05 7.8
≥ 10 tỷ 5.0 7.0 7.05 7.8
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 20/05/2019 - 08:46
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,330
23,350
23,460
EUR 25,694
25,872
26,614
GBP 29,295
29,521
30,136
JPY 208.81
210.33
214.05
AUD 15,891
16,000
16,386
SGD 16,833
16,867
17,183
Chat với VPBank