Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 3.9 6.5 6.7 6.8
300 tr -› <3 tỉ 4.0 6.7 6.9 7.0
3 tỉ -› <10 tỉ 4.05 6.7 6.9 7.0
10 tỉ -› <50 tỉ 4.05 6.8 7.0 7.1
≥ 50 tỷ 4.05 6.8 7.0 7.3
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 01/06/2020 - 09:13
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,170
23,190
23,370
EUR 25,507
25,683
26,366
GBP 28,327
28,546
29,230
JPY 211.82
213.38
219.02
AUD 15,318
15,424
16,008
SGD 16,334
16,367
16,717
Chat với VPBank