Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 5.3 7.2 7.25 7.6
100 tr -› 500 tr 5.3 7.2 7.25 7.6
500 tr -› 5 tỉ 5.3 7.2 7.25 7.7
5 tỉ -› 10 tỉ 5.4 7.2 7.25 7.8
≥ 10 tỷ 5.4 7.2 7.25 7.8
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 19/01/2019 - 08:34
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,130
23,150
23,250
EUR 25,961
26,140
26,662
GBP 29,414
29,641
30,130
JPY 207.46
208.98
213.68
AUD 16,271
16,384
16,876
SGD 16,795
16,829
17,343
Chat với VPBank