Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 4.5 6.7 6.8 6.9
300 tr -› <1 tỉ 4.6 6.9 7.0 7.1
1 tỉ -› <5 tỉ 4.65 6.9 7.0 7.1
5 tỉ -› <10 tỉ 4.65 7.0 7.1 7.2
≥ 10 tỷ 4.65 7.0 7.1 7.2
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 04/04/2020 - 10:00
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,370
23,390
23,530
EUR 24,946
25,118
25,798
GBP 28,206
28,424
29,111
JPY 211.89
213.44
219.08
AUD 13,732
13,828
14,412
SGD 16,096
16,129
16,483
Chat với VPBank