Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 5.2 7.25 7.35 7.8
300 tr -› <1 tỉ 5.4 7.65 7.55 8.0
1 tỉ -› <5 tỉ 5.5 7.85 7.65 8.2
5 tỉ -› <10 tỉ 5.5 7.85 7.65 8.3
≥ 10 tỷ 5.5 7.95 7.7 8.4
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 21/10/2019 - 16:08
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,135
23,155
23,255
EUR 25,468
25,644
26,327
GBP 29,440
29,668
30,249
JPY 210.54
212.08
215.67
AUD 15,612
15,719
16,096
SGD 16,866
16,900
17,152
Chat với VPBank