Tỷ giá - Lãi suất

The amount of money Interest rate (month)
  1 mth 6 mth 12 mth 36 mth
‹ 100 mil 5.3 6.6 6.9 7.2
100 mil -› 500 mil 5.5 6.7 6.9 7.3
500 mil -› 5 bil 5.5 6.7 7.0 7.4
5 bil -› 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
≥ 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
[ + Detail ]
Ngày đăng: 24/02/2020 - 15:50
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,180
23,200
23,300
EUR 24,754
24,925
25,601
GBP 29,576
29,804
30,381
JPY 205.06
206.56
210.15
AUD 15,056
15,161
15,538
SGD 16,425
16,459
16,705
Chat với VPBank